Tilbage

Dansk Mongolsk Selskab

Dansk Mongolsk Selskabs (DMS) formål er: (a) at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til mongolerne og deres kultur, især i mongolernes kerneområde i Mongoliet, Kina og Rusland. (b) at udgive skrifter om mongolerne. (c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. (d) at fremme og udvikle forbindelserne mellem befolkningen i Danmark og mongolerne. (e) at støtte kulturelt arbejde blandt mongoler og skabe forbindelser mellem videnskabelige, kulturelle, faglige og folkelige organisationer i de respektive lande. Inden for rammerne af organisationens formål gennemfører DMS udviklingsprojekter i Mongoliet i tæt samarbejde med relevante lokale partnere.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Mongolia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Fuglebo 2

2000 Frederiksberg

Telefon: 26 13 21 06

E-mail: njambu@hotmail.com

Web: http://www.danskmongolskselskab.dk