Tilbage

access2innovation

Access2innovation er en ikke-profit skabende forening, der har til formål at styrke viden om og udvikling af kommercielle bæredygtige løsninger målrettet behov i nødhjælps- og udviklingsbistanden samt udviklingslandene generelt. Dette vil ske ved at fremme medlemmernes deltagelse i partnerskaber mellem civilsamfundsorganisa- tioner, videninstitutioner, erhvervsinteresseorganisationer, offentlige erhvervsorgani- sationer og det private erhvervsliv til udvikling og implementering af løsninger særligt inden for vedvarende energi, fødevarer samt vand og sanitet.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Ghana
  • Kenya
  • Nigeria
  • Tanzania
  • Uganda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

C.A. Olesens Gade 4. 3.sal

9000 Aalborg

Telefon: '+45 2770 2318

E-mail: jr@access2innovation.com

Web: http://www.access2innovation.com