Tilbage

Operation Dagsværk

Operation Dagsværk er en medlemsorganisation, hvis medlemmer består af danske ungdomsuddannelsesinstitutioner såvel som en række efterskoler. På trods af, at det er skolerne, som er formelle medlemmer, så er de udelukkende repræsenteret i Operation Dagsværk ved skolens elever. De elever, som repræsenterer den enkelte skole, er de elever, som er aktive i skolens Dagsværkgruppe eller -udvalg. Dagsværk-grupperne består af elever, som frivilligt vælger at være aktive i Operation Dagsværk. Det er meget forskelligt, hvordan Dagsværk-grupperne har valgt at organisere sig, men gældende for alle er, at de er uafhængige og selvbestemmende. Skolerne udgør de formelle medlemmer af Operation Dagsværk, men alle medlemsrettigheder, såsom opstilling til bestyrelse, afstemning på generalforsamling mm. er overdraget til de aktive elever. De mange Dagsværkgrupper fra hele landet danner til sammen et vidtforgrenet rodnet, som i fællesskab udgør græsrodsorganisationen Operation Dagsværk.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Bangladesh
  • Greenland
  • Peru
  • Sierra Leone
  • Uganda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Studiestræde 24, 3.th

1455 København K

Telefon: 2186 9729

E-mail: signe@od.dk

Web: http://www.od.dk