Tilbage

Verdens Børn - International Børnehjælp

Verdens Børns formål er at yde bistand til børn, der på grund af krige, katastrofer eller social nød trænger til hjælp. De indsamlede midler anvendes til fordel for at hjælpe ca. 2.300 børn i Indien, Sri Lanka, Cambodja, Kenya, Uganda og Bulgarien med at få en grunduddannelse, herunder måltider på skolen/børnehjemmet, uniformer mv. En del af de indsamlede midler bruges på at give egnede børn en videregående uddannelse samt at finansiere undervisnngsmateriale og inventar, samt at foretage reparationer og vedligeholdelse på nogle af de 20 skoler og børnehjem, som udgør rammen om børnenes skolegang.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Bulgaria
  • Cambodia
  • India
  • Kenya
  • Sri Lanka
  • Uganda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Vandværksvej 32

5000 Odense C

Telefon: 70260106

E-mail: fp@verdensboern.dk

Web: http://www.verdensboern.dk