Tilbage

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Belgium
 • China
 • Democratic Republic of Congo
 • Denmark
 • El Salvador
 • Kenya
 • Mali
 • Mexico
 • Uganda
 • Zambia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8:Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Thoravej 13, 2.tv.

2400 København NV

Telefon: 3315 7870

E-mail: kulu@kulu.dk