Tilbage

International Aid Services (IAS)

International Aid Services Denmark (IAS DK) er en udviklings- og nødhjælpsorganisation, som er grundlagt på kristne værdier. IAS DK har siden begyndelsen i 2000 været i vækst og har i dag et omfattende arbejde i Afrika - primært Afrikas Horn og Sahel regionen. IAS DK har hovedkontor i København og et afdelingskontor i Brande. IAS’ målsætning er ”at redde liv, fremme selvhjælp og værdighed, gennem forandring, der går længere end nødhjælp og udvikling.” Arbejdet, der udføres, er rettighedsbaseret og har fokus på fattigdomsbekæmpelse, forældreløse børn samt kvinder og er baseret på hjælp til selvhjælp. IAS arbejder indenfor inkluderende uddannelse, vand og sanitet, samt styrkelse af civilsamfundet. IAS er involveret i både akut nødhjælp og i langsigtet udviklingshjælp. IAS DK's tematiske fokusområder er: • social retfærdighed • marginaliserede børn • inkluderende uddannelse for alle

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Chad
 • Denmark
 • Ethiopia
 • Greece
 • Kenya
 • Nepal
 • Niger
 • Somaliland
 • South Sudan
 • Sudan
 • Tanzania
 • Uganda
 • Ukraine
 • Venezuela

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Drejervej 15, 5. sal

2400 København NV

Telefon: 75345855

E-mail: ias-denmark@ias-intl.org

Web: https://ias-danmark.dk