Tilbage

Afghan Daanish Foundation

Foreningens formål er med udgangspunkt i det forpligtende fællesskab at bidrage til øget information om afghanske forhold i Danmark. Foreningen skal styrke folkeoplysningen og dermed give medlemmer såvel som ikke-medlemmer evne og lyst til at deltage aktivt og engagerende i civilsamfundet, som er afgørende for et velfungerende demokrati på lokalt, nationalt og globalt niveau. Foreningens formål er også at drive velgørende virksomhed i Afghanistan ved blandt andet at efterstræbe at udbrede beskæftigelse blandt kvinder, sikre børn en tryg opvækst, samt øge social retfærdighed gennem uddannelse og dannelse af afghanske borgere. Ved uddannelse forstås et fagligt fundament, basale skrive- og læsefærdigheder og evne til kritisk stillingtagen. Ved dannelse menes der øget forståelse for demokrati, medborgerskab og menneskerettigheder og andre civile rettigheder blandt andet igennem kreative indsatser.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Afghanistan

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Paludan Müllers Vej 46A

8200 Aarhus N

Telefon: 51140702

E-mail: contact@daanishfoundation.com

Web: https://daanishfoundation.com/