Tilbage

Tandsundhed Uden Grænser

Tandsundhed Uden Grænser er en dansk NGO med en mission om at forebygge tandsygdomme og sikre bedre liv blandt børn i fattige lande. Vi arbejder på at løse et overset globalt sundhedsproblem: At den mest udbredte ikke-smitsomme sygdom er caries. Ifølge WHO har 530 millioner børn på verdensplan huller i deres tænder, og mange af dem må leve med tandpine. Det skaber mistrivsel, højt skolefravær og udsigt til en dårligere fremtid. Som en af få organisationer i verden arbejder vi for at forbedre disse vilkår. Vores kerneopgave er at etablere lokal skoletandpleje, for vi ved, at forebyggende arbejde og tandbørsteprogrammer har en stor effekt. Vores indsats bygger på best practice og inspiration fra 100 års succesfulde skoletandplejemodeller i Danmark. Desuden har vi fra 20 års arbejde i udviklingslande erfaringer, kompetencer og netværk inden for tandplejeområdet.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Guatemala
  • Palestine
  • Rwanda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Amaliegade 17

1256 København K

Telefon: 33 48 77 03

E-mail: tug@tug-dk.org

Web: http://www.tug-dk.org