Tilbage

LGBT Asylum

LGBT Asylum er en NGO og gruppe af LGBT+ personer: Asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. I LGBT Asylum arbejder vi for at forbedre livsvilkår og rettigheder for LGBT+ personer, der lever som asylansøgere og flygtninge i Danmark, og som er flygtet fra deres oprindelseslande grundet deres seksuelle orientering og/eller kønsidentitet. Vi assisterer og rådgiver gennem asyl- og integrationsprocessen, tilbyder psykosocial støtte og et socialt netværk og laver fortalerarbejde. LGBT Asylum har hovedkontor i København og en lokalgruppe i Aarhus.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Denmark

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Farvergade 2, st.

1463 København K

Telefon: +45 71 52 33 97

E-mail: info@lgbtasylum.dk

Web: http://lgbtasylum.dk