Tilbage

Lake Natron Maasai Support

Foreningens formål er, at støtte og forbedre levevilkårene for maasaier, der tilhører Ndurway familien, Liyangiri klanen eller i øvrigt er bosiddende i området ved Engaresero, Lake Natron, Tanzania, samt i øvrigt generelt at udbrede kendskabet til og oplysninger om maasaier og deres traditioner i Danmark, for derigennem at tilvejebringe økonomiske midler til at støtte maasaier i Tanzania. Foreningen opfylder sit formål ved eksempelvis at støtte vandprojekter, at støtte skole- og uddannelse for primært maasai piger, at støtte "income generating" aktiviteter på basis af "hjælp til selvhjælp", at arbejde for nedbringelse af omskæringer af maasai piger, og lignende aktiviteter. Foreningen hviler hverken på et politisk eller religiøst grundlag.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Tanzania

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 6: Rent vand og sanitet

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Pile Allé 11

8600 Silkeborg

Telefon: 22604617

E-mail: Kontakt@lnmsupport.dk

Web: http://lnmsupport.dk/