Tilbage

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)

BUPL er en fagforening for pædagoger. BUPL arbejder for at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogerne og udøvelsen af pædagogprofessionen. Fagforeningen varetager medlemmernes interesser over for lovgiver, arbejdsgiver og andre.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Denmark
 • Kenya
 • Rwanda
 • Tanzania
 • Zambia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Sundkrogskaj 20

2100 København Ø

Telefon: 25589428

E-mail: mepd@bupl.dk

Web: https://bupl.dk/