Tilbage

Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)

RIKO står for Rådet for International Konfliktløsning, og er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter. RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter. RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling. Til daglig holder RIKO til i Plumfondens hus på Christianshavn

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Denmark

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Plumfondens Hus, Dronningensgade 14

1420 København K

Telefon: 2386 3363

E-mail: int@riko.nu