Tilbage

Verdens Skove

Verdens Skove er en dansk miljø- og udviklingsorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med de mennesker og oprindelige folk, som lever i og af skoven. Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama, Bolivia, Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven. Logikken bag vores løsninger er, at vi ser regnskoven som en ressource, der gennem bæredygtig anvendelse og opfyldelse af rettigheder kan sikre, at regnskoven bliver bevaret for fremtidige generationer. I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biodiversitet. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skovnatur, der er rig på biologisk mangfoldighed. Vi engagerer og samarbejder med virksomheder, stater og forbrugere om at tage ansvar ude og hjemme. Det er med til at sikre en bæredygtig brug af skovens ressourcer. Vi sætter skoven på den politiske dagsorden og oplyser om de problemer, der opstår - særligt i forhold til klimaet og skovens folk - når skovene ødelægges.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Bolivia
 • Ethiopia
 • Honduras
 • Nicaragua
 • Panama
 • Uganda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Klostergade 34, 3. sal

8000 Århus C

Telefon: 86 13 52 32

E-mail: info@verdensskove.org

Web: https://www.verdensskove.org/