Tilbage

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Global Aktion kæmpede i over 30 år mod apartheid i Sydafrika. I dag er apartheid officielt væk. Det er vi i Global Aktion dog ikke enig i. Derfor har vi som bevægelse kastet os over kampen mod global ulighed.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Bangladesh
 • Brazil
 • Democratic Republic of Congo
 • Denmark
 • Eswatini
 • Ethiopia
 • India
 • Kenya
 • Malawi
 • Mauritius
 • Mozambique
 • Namibia
 • Papua New Guinea
 • South Africa
 • Uganda
 • Zambia
 • Zimbabwe

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Wesselsgade 2, stuen

2200 København N

Telefon: +45 3535 9232

E-mail: info@globalaktion.dk

Web: http://www.globalaktion.dk