Tilbage

Dansk Zoologisk Selskab

At støtte eller deltage direkte i projekter, der bidrager til bevaringen af dyr og deres naturlige levesteder, specielt med fokus på truede arter og områder, der er internationalt anerkendte for deres biodiversitet eller på anden måde er bevarings/beskyttelsesværdige. At arbejde for at fremme beskyttelse af dyrearter i udviklingslande, der har begrænsede økonomiske og menneskelige ressourcer til at opretholde en effektiv beskyttelse af naturen.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Egypt, Arab Republic
  • Kenya
  • Tanzania

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 14: Livet i havet
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

c/o Forlaget BIOS, Vennemindevej 65, kld.

2100 København Ø

Telefon: 30 22 88 30

E-mail: info@dzs.dk

Web: https://www.dzs.dk