Tilbage

House of Hope – Capacity for Humanity / Hogar de Esperanza – Capacidad para la humanidad

House of Hope – Capacity for Humanity er en velgørende non-profit organisation. Foreningens formål er at hjælpe udsatte og marginaliserede piger og drenge i Colombia og skabe bedre livsvilkår for disse. Foreningen samarbejder med NGO´en ”Hogar de Esperanza – Capacidad para la Humanidad” i Colombia, som arbejder for at forbedre særligt udsatte pigers men også drenges liv, og støtte undervisning og redskaber i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt lighed mellem kønnene. Dette dansk-colombianske samarbejde består bl.a. i at: • udvikle, tilrettelægge, organisere og udføre forskellige typer af projekter, • udveksle viden, erfaring og redskaber mellem Colombia og Danmark med henblik på bl.a. støtte og kvalificering af indsatserne, • hjælpe med at søge om økonomiske midler og relevante ressourcer og produkter til indsatserne i Colombia, • kapacitetsopbygning i Colombia, skabe netværk og udøve fortalervirksomhed for House og Hope og Hogar de Esperanza´s arbejde.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Colombia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Kobberdamsvej 9

3150 Hellebæk

Telefon: 20686712

E-mail: d.r@privat.dk