Tilbage

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder blev dannet i 1985 som en del af den daværende internationale Helsinki Federation (1982-2007). Som andre nationale Helsinki-komiteer og grupper arbejder den danske komité ud fra Helsingfors-aftalen fra august 1975, so m skabte grundlaget for Conference for Security and Co-operation in Europe (CSCE), siden 1994 OSCE. Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder har gennem årene gennemført et stort antal projekter for deltagere fra de post-kommunistiske lande inden for emnerne retsstat, fæ ngselsforhold, ungdomskriminalitet, sociale rettigheder og minoriteters rettigheder. En vigtig del af komiteens arbejde i de senere år har ligget i Østeuropa i bredeste forstand, fra Tyrkiet, Bosnien og Kosovo over Ukraine og Hviderusland til de baltiske lande og Rusland, hvor fokus især har været på retssikkerheden ved domstolene og overvågning af menneskerettighedernes overholdelse.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Belarus
  • Bosnia and Herzegovina
  • Georgia
  • Poland
  • Russian Federation
  • Ukraine

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Bredgade 36B, 1.tv.

1260 København K

Telefon: 33 91 81 18

E-mail: main@helsinki-komiteen.dk

Web: http://www.helsinkicommittee.dk