Tilbage

AfriCAN

AfriCAN blev stiftedes i oktober 2012. Organisationen består af en bestyrelse, et sekretariat og en række arbejdsudvalg besat af mennesker, som alle har en forkærlighed til Afrika og udviklingsarbejde generelt. Disse mennesker udgør fundamentet for AfriCAN og deres ressourcer bruges til at skabe en stærk organisation, der er transparent for medlemmer og virksomheder. I et forsøg på at skille sig ud fra andre NGO'ere, søger AfriCAN at sætte fokus på alternative målgrupper, som f.eks. studerende, der søger mellem eller lange videregående uddannelser. AfriCAN's arbejde bygger således på filosofien om hjælp til selvhjælp i tråd med ønsket om bæredygtig udvikling. Prioriteringen af bæredygtige løsninger og metoder ligger i forlængelse af erkendelsen af, at AfriCAN, som vestlig NGO, ikke skal redde Afrika, men snarere søge at fremme det socioøkonomiske potentiale Afrika rummer for at tilvejebringe en stabil, lovende fremtid.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Ghana

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Frederiksborggade 15, 3

1630 København K

Telefon: 40413082

E-mail: info@afri-can.dk

Web: http://www.afri-can.dk